מושב הפינטק בוועידת ישראל לטכנולוגיות מידע

בוועידת ישראל לטכנולוגיות המידע שהתקיימה ב 3. בנובמבר 2020 הוקדש מושב נרחב לפינטק, בשיתוף עם קהילת הפינטק הישראלית.

הדיון הראשון בהנחיית שמואל בן-טובים עסק בשאלה: “האם מבנה הרגולציה הפיננסית בישראל מעודד חדשנות”.

השתתפו בוו פרופ’ ניר וולקן מאוקספורד, אסתר לבנון (שניהם חברי הוועדה המייעצת של הקהילה) ומנכ”ל טריא שחף ארליך

נושא הדיון השני היה: “בלוקצ’יין ומטבעות קריפטוגרפיים – הזדמנויות וסיכונים”.

הנחתה אותו ד”ר מילי פרי והשתתפו בו צבי זיו (גם הוא חבר הוועדה המייעצת), מנהל מרכז חוגג ד”ר ארי אחיעז וד”ר גיתית גור-גרשגורן.