שאלות בנושא רגולציה בישראל – הרצאה עם יו”ר העמותה שמואל בן טובים

 הרצאה בנושא רגולציה בישראל – קהילת הפינטק של ישראל

שאלות בנושא רגולציה בישראל – הרצאה עם יו”ר העמותה שמואל בן טובים