שולחן עגול לבחינת הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסית

הנכם מוזמנים לשולחן עגול בנושא המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסית.
מטרת המפגש, בהשתתפות נציגי הממשלה, התעשייה, משקיעים ואקדמיה, היא לדון בחקיקה המתגבשת לעיגון המלצות הצוות ובהשפעתה הצפויה על פעילות חברות פינטק בישראל

המפגש יתקיים בחדר הכנסים ע”ש סוניה ואדוארד קוסוי בבניין טרובוביץ בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב | לפרטים והרשמה יש לפנות במייל ל

[email protected]

Skip to content