מושב נושא רגולציה בפינטק – עם פרופ ניר וולקן ושחף ארליך

 אתגרי רגולציה בישראל – קהילת הפינטק של ישראל

מושב בנושא אתגרי הרגולציה בפינטק בישראל, מתארחים:

פרופסור ניר וולקן – אוניברסיטת אוקספורד

מר שחף ארליך – מנכ”ל טריא פיננסים

מנחים את המושב: גברת אסתר לבנון, חברת וועדה המייעצת, ומר שמואל בן טובים, יו”ר עמותת קהילת הפינטק של ישראל

Skip to content