הנפקת השקל הדיגיטלי של בנק ישראל CBDC

Skip to content