Membership Application

לינק לאתר הרשמי של העמותות “גיידסטאר” – תעודת הרישום שלנו, אישור ניהול תקין, ועוד – בלינק. פירוט דמי החבר לפי יחיד או ארגון נמצא בסוף הטופס למטה.

להלן דמי החבר השנתיים שתשלומם חובה על החברים בעמותה

יחידים –  250 ₪.

סטודנטים וגמלאים – 120 ₪.

 

התשלום בהעברה בנקאית אל חשבון העמותה:

בנק לאומי (10) סניף כפר שמריהו (844)

חשבון 102500/05

Contact Us: